Hội nghị nhằm phổ biến, trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển và sử dụng VLXD. Qua đây các đại biểu tham dự cũng được cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật liên quan cho các nhà đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát, thi công xây dựng và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực VLXD. Đồng thời hỗ trợ các bên liên quan nắm vững các quy định pháp luật trong lĩnh vực VLXD, để tổ chức và triển khai thực hiện theo đúng quy định trong quá trình hoạt động.

\"Phát
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam phát biểu tại Hội nghị Liên kết phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định: “Phát triển bền vững là một trong 7 quan điểm phát triển của quy hoạch, phát triển bền vững phải phát triển tổng hòa các yếu tố kinh tế vĩ mô, môi trường và xã hội”.

\"Các
Các đại biểu tìm hiểu về vật liệu xây dựng không nung.

Theo ông Phan Đức Nhạn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM, theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, công nghiệp VLXD là một trong những ngành công nghiệp lợi thế định hướng phát triển của vùng. Vấn đề còn lại là phát triển phải theo quy hoạch phát triển VLXD của cả nước, của vùng và phù hợp với từng địa phương, để tạo ra chủng loại sản phẩm có chất lượng cao, trở thành thế mạnh, sức cạnh tranh trên thị trường VLXD trong nước và thế giới. Thực tế tại Tp.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhiều công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở đã và đang đầu tư tạo nhu cầu lớn về VLXD. Do đó, yêu cầu đặt ra cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như các nhà sản xuất, kinh doanh VLXD gắn với phát triển bền vững và sinh thái.

\"Liên
Lãnh đạo Sở Xây dựng Tp.HCM và Bình Dương ký kết hợp tác liên kết phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bền vững.

Ngoài ra, Hội nghị còn đề cập đến việc tăng cường đẩy mạnh ứng dụng vật liệu mới, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Tp.HCM và tỉnh Bình Dương theo hướng phát triển bền vững; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp xúc thực tế định hướng quy hoạch nguồn nguyên liệu sản xuất VLXD, các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để có định hướng trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm
SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW